اعضای هئیت امناء پرینت
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته رتبه علمی مسئولیت در هیئت امناء
1 آیت الله علی اصغر باغانی حوزوی فقه و حقوق - رئیس
2 دکتر علی مقیمی
دکتری زمین شناسی
استادیار عضو هیأت علمی
3 دکتر اسدالله متاجی
دکتری منابع طبیعی
دانشیار
عضو هیأت علمی
4 حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی حسینی دکتری فقه و حقوق دانشیار روحانی
5 دکتر حسنعلی آقاجانی دکتری مدیریت صنعتی استاد عضو هیأت علمی
6 جواد کریمی
دکتری مدیریت دولتی
عضو
7 جمیله قزوینی کارشناسی هنر عضو
8 دکتر فریدون رحیم زاده
دکتری اقتصاد عضو و نماینده وزیر
9 دکترعبدالصمد صفرنژاد
دکتری مدیریت تحول عضو و نماینده استاندار